Rezervace hry    Paintball    Lasersniper    Catering    Další aktivity    Mapa / Kontakty    Ceník    Galerie    INFO    FAQ    Facebook
 
 

AGP-CZ - Poukazy 2014

Tato akce skončila 31.12.2014

 

Letos rozdáme ZDARMA 1.000.000 paintballových kuliček !!!

Projekt pro rok 2014, ve kterém bude zdarma rozdáno až 1000 poukazů v celkové hodnotě 1.300.000,-Kč.

Poukazy budou uvolňovány postupně a zda bude rozdáno všech 1000 poukazů záleží pouze na Vašem zájmu a na podpoře partnerů projektu.

Tak neváhejte, protože uvolňování poukazů může být kdykoliv ukončeno!!!

 
 

 

Základní informace o poukazu:

Poukaz je neprodejný a lze jej získat pouze zdarma.

Poukaz je neadresný, takže plnění může využít ten, kdo poukaz předloží a lze jej tudíž využít i jako dárkový poukaz.

Monetární hodnota každého poukazu je 1300,-Kč.

Platnost poukazu je od 10.1.2014 do 21.12.2014.

Poukaz lze uplatnit k odběru 1000 ks paintballových kuliček na komerčních akcích v Adrenalin Game Parku AGP-CZ.

Poukazy jsou primárně určeny pro stávající i nové fanoušky naší stránky AGP CZ a Combat Area CZ na facebooku.

Později bude možná možnost získat poukaz i přímo přes tuto webovou stránku, ale jen v případě, že do té doby nebudou všechny poukazy rozdány.

 

Podmínky pro získání poukazu:

Od 10.1.2014 uvolňujeme prvních 20 poukazů. O poukaz může požádat každý, kdo je stávajícím nebo novým fanouškem FB stránek AGP CZ, zároveň Combat Area CZ a sdílel nebo označil některý příspěvek „AGP-CZ - Poukazy 2014“ jako „To se mi líbí“. Pokud podmínky splňujete a máte zájem o poukaz zdarma, napište nám do zprávy na FB stránce AGP CZ jméno/nick pod kterým se prezentujete (pro kontrolu) a na které máme poukaz rezervovat. Poukaz je možné vyzvednout pouze osobně na prodejně Combat Area CZ v Teplicích naproti OC Olympia. Maximální doba rezervace je 30 dní od podání žádosti.

 

Partneři projektu:

Combat Area CZ, Level-Up Vision s.r.o.

Všem partnerům tímto velice děkujeme za podporu, jak za AGP-CZ, tak i za uživatele poukazů.

 

Máte zájem o partnerství v projektu? Kontaktujte nás přes tento kontaktní formulář.

 

 

 

 

Upozorňujeme, že podmínky mohou být průběžně upravovány.

 

Podrobné podmínky:

Poukazy vydává provozovatel Adrenalin Game Parku Ústí nad Labem (AGP-CZ.eu) firma Level-Up Vision s.r.o. (dále jen „výstavce“)

Poukazy jsou neprodejné a lze je získat pouze zdarma.

Poukazy jsou neadresné, tj. může je použít kdokoli.

Monetární hodnota každého poukazu je 1300,-Kč.

Poukaz lze uplatnit k odběru 1000 ks paintballových kuliček na komerčních akcích v Adrenalin Game Parku AGP-CZ viz. další text.

Platnost poukazu je od 10.1.2014 do 21.12.2014.

Hodnotu poukazu, ani jeho část, nelze směnit za hotovost.

Po uplynutí doby platnosti nevyčerpané plnění nebo jeho část, nelze zpětně proplatit, ani čerpat.

Poukaz je platný pouze pokud byl parafován výstavcem.

Poukaz umožňuje jeho vlastníkovi nárokovat daný počet kuliček zdarma navíc na každé komerční akci/hře, kde hradí plné startovné+zápůjčné (tedy neplatí pro hráče s vlastním vybavením).

Osoba, která předloží poukaz v době platnosti výstavci, nebo výstavcem pověřené osobě, má právo na čerpání až 1000ks paintballových kuliček zdarma. Čerpání je rozděleno do 5 časových úseků (vyznačených na poukazu) během celého roku 2014, po 200ks kuliček na každý časový úsek. Vždy lze čerpat pouze stanovený počet kuliček pro daný časový úsek a není možné čerpat z předchozího ani následujícího úseku. Po skončení časového úseku propadá nárok na nevyčerpané kuličky a nelze je již čerpat.

Čerpání kuliček v daném časovém úseku bude na poukazu vyznačeno v příslušné kolonce.

Pokud je na poukazu čerpání kuliček v určitém časovém úseku již vyznačeno, nelze znovu v tomto úseku kuličky čerpat.

Kuličky se také nemohou čerpat v případě akcí s individuální kalkulací nebo speciálních akcí jako „Open Day“ a „Akce pro školy“ nebo při současném použití se slevovými kupóny „1+1 zdarma“, „Sleva 50%“ atd.

Každá osoba uplatňující poukaz může použít právě jeden poukaz. Poukazy nelze sčítat, jedna osoba nemůže současně použít více poukazů.

Pro využití čerpání (odebrání kuliček zdarma) je nutné předložit poukaz k ověření ještě před čerpáním plnění, tedy před odběrem kuliček. Pozdější (zpětné) nárokování čerpání je nepřípustné.

V případě, že bude mít výstavce nebo jím pověřená osoba pochybnosti o pravosti poukazu nebo nároku pro daný časový úsek, může odmítnout plnění vyplývající z poukazu a to bez jakéhokoli nároku na náhradu.

Poukaz je možné vyzvednout pouze osobně na prodejně Combat Area CZ v Teplicích naproti OC Olympia. Maximální doba rezervace je 30 dní od podání žádosti.

Na získání poukazu a na jeho plnění není právní nárok a nelze je soudně vymáhat.

Výstavce si vyhrazuje právo kdykoliv odložit, omezit, přerušit, nebo zrušit tento projekt, změnit podmínky projektu, nahradit plnění za plnění podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě případně doplnit další plnění.

Veškeré případné spory, které vyplývají z tohoto projektu nebo vzniklé v souvislosti s ním, řeší výhradně výstavce dle svého uvážení.

Objednáním, rezervací, převzetím nebo použitím poukazu davá objednatel nebo aktuální držitel poukazu souhlas s těmito podmínkami.

Pokud držitel poukazu nesouhlásí s podmínkami, může jej vrátit výstavci, darovat třetí osobě nebo znehodnotit.

Aktuálně platné podmínky jsou k dispozici na www.agp-cz.eu/poukazy-2014.

 

 

Omlouváme se, že obtěžujeme následující reklamou, ale na pokrytí nákladů projektu se hodí každá dostupná podpora. Děkujeme za pochopení.

 

 

 


© 2020 Martin Křivka