Rezervace hry    Paintball    Lasersniper    Catering    Další aktivity    Mapa / Kontakty    Ceník    Galerie    INFO    FAQ    Facebook
 
 

Prázdninová soutěž - ZDARMA

Sestřel z palet třeba TABLET - ukončeno 31.8.2013

Aktuálně: S koncem prázdnin skončila i naše "Prázdninová soutěž". Děkujeme tímto všem zúčastněným a vítězům blahopřejeme k výhrám.
 
 
 
 
 
Nenech si ujít skvělou prázdninovou akci!!! Pokud si během července a srpna přijdeš zahrát paintball, tak nejen, že si užiješ skvělý adrenalinový zážitek, ale navíc můžeš vyhrát bezva ceny. Třeba TABLET, který se Ti jistě hodí s sebou na dovolenou, nebo poukaz na paintball díky kterému můžeš pozvat zdarma své kemarády na další paintballovou akci. Pokud bys raději doplnil svoje paintballové, airsovtové nebo outdorové vybavení, tak by se mohl hodit poukaz na nákup v našem novém COMBAT AREA shopu.
Pokud obýváš ústecký kraj, nejlépe Ústí nad Labem, Teplice a okolí, tak je soutěž právě pro tebe. Samozřejmě se mohou zůčastnit i hráčí ze vzdálenějších lokalit.
 
 

Ilustrační foto k prázdninové soutěži.

Jak to funguje? Skvěle!smiley
Pokud si přijdeš o prázdninách zahrát jako hráč bez vybavení, tj. vybavení ke hře si půjčuješ od nás, tak se můžeš zapojit do soutěže o tablety a další ceny.
 
Jak se tedy zapojit do soutěže?
Stačí vyplnit soutěžní lístek a zúčastnit se dovednostní soutěže v průběhu paintballové akce.
Dovednostní soutěž spočívá ve střelbě na 9 terčů k čemuž máš 9 ran. Všichni střílí ze stejného typu zbraně Spyder Xtra bez zaměřovače, což srovnává šance. Nezkušený a alespoň trošku šikovný střelec s kapkou štěstí může v pohodě nastřílet víc, než zkušený hráč.
 
Kdo vyhraje cenu?
Cenu vyhraje ten, kdo sestřelí nejvíc terčů v daném soutěžním kole, složeném ze 40 účastníků.
Do počtu 40 účastníků se započítávají i účastníci, kteří se do soutěže nezapojili, ale jinak splňují podmínky účasti, čímž dávají větší šanci na výhru ostatním.
Pokud dojde ke shodě, tak rozhoduje doplňková otázka na soutěžním lístku, případně další parametry viz. aktuální pravidla soutěže.
 
Kolik bude soutěžních kol?
Tolik, kolik se do konce prázdnin stihne. Je to jen na Vás!
 
Mohu se zúčastnit opakovaně?
Ano, můžeš se zúčastnit opakovaně a dokonce i v rámci jednoho soutěžního kola.
 
 
 
 

 

Průběh a výsledky soutěže najdeš na www.agp-cz.eu/PrazdninovaSoutěž/2013 .

 

 

 

Pravidla prázdninové soutěže „Sestřel z palet třeba TABLET“ 1.7.2013 - 31.8.2013

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Provozovatel Adrenalin Game Parku AGP-CZ společnost Level-Up Vision s.r.o., IČ 24660264, DIČ CZ24660264, sídlem Praha 2, Bělehradská 568/92, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 164137, (dále jen „ LUV “) organizuje v termínu od 00:01 hodin dne 1. 7. 2013 do 23:59 hodin dne 31. 8. 2013 (dále jen „ Doba konání “) marketingovou soutěž zvanou „Sestřel z palet třeba TABLET“ (dále jen „ Soutěž “) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce http://www.agp-cz.eu/PrazdninovaSoutez provozované LUV.

2. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

2.1. Každá fyzická osoba starší 15-ti let a právnická osoba (dále jen „ Účastník “), která splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit Soutěže, zejména nikoliv však výlučně:

  1. Je plně způsobilá k právním úkonům nebo je rozumově tak vyspělá, že dokáže posoudit následky svého jednání jako Účastníka, a zároveň je schopná své jednání ovládnout, nebo je řádně založená v souladu s příslušnými právními předpisy;
  2. Zúčastní se v Době konání u LUV komerční paintballové akce, jako hráč bez vybavení, v Adrenalin Game Parku AGP-CZ v Úžíně;
  3. Absolvuje dovednostní disciplínu – střelbu na terče a podepíše soutěžní lístek s dosaženým výsledkem, kde zároveň zodpoví doplňkovou otázku;
  4. Účastník se může účastnit vícenásobně i v rámci jednoho soutěžního kola, pokud se zúčastní více paintbalových akcí;
  5. Sdělí LUV své kontaktní údaje, zejména své jméno, příjmení, adresu včetně země, email a mobilní telefon;
  6. Není v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k LUV, jakož i k osobám s LUV personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

 

2.2. Ze Soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty výhry, ti, kteří:

  1. Nesplní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech;
  2. Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se Soutěží;
  3. Uvedou v Soutěži nepravdivé nebo neúplné informace;

 

2.3. V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

3. PRAVIDLA ÚČASTI V SOUTĚŽI

3.1. Každý Účastník, který v Době konání splní podmínky účasti a dosáhne nejvyššího počtu bodů (sestřelených terčů z 9-ti určených terčů umístěných na dvou paletách, jeden bod za každý terč), pomocí pořadatelem určené paintballové zbraně (všichni Účastnící střílí ze zapůjčené zbraně Spider Xtra bez zaměřovače), v Době konání,  bude mít možnost vyhrát nepeněžitou výhru, resp. v případě více shodných výsledků rozhodne doplňková otázka,  která zní: „Kolik bude celkem registrováno platných bodů v rámci dovednostní disciplíny v daném soutěžním kole?“ přičemž vyhrává nejpřesnější odpověď.  Pokud by došlo ke shodě i v případě doplňkové otázky, tak vítězí ten, kdo dosáhl shodného nejlepšího výsledku dříve, dle podepsaného soutěžního lístku. Vítěz každého soutěžního kola složeného ze 40-ti účastníků získá nepeněžitou výhru přičemž si může zvolit z této nabídky: A) 7’’ tablet se systémem Android, B) poukaz na paintball pro 10 hráčů nebo C) dárkový poukaz v hodnotě 2000Kč, který lze uplatnit při nákupu zboží v našehm kamenném obchdě CombatArea.cz (paintball, airsoft, army shop) případně při platbě za naše služby jako je paintball, nebo jízda v BVP. Účastník tím, že podepíše soutěžní lístek a zadá odpověď na doplňkovou Otázku, potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v Soutěži a hodlá se jí účastnit a odsouhlasil své kontaktní údaje pro Soutěž.

 

4. CENY V SOUTĚŽI

4.1. Účastníci Soutěže mohou při splnění podmínek v těchto pravidlech vyhrát následující:

A) 7’’ tablet se systémem Android

nebo

B) poukaz na paintball pro 10 hráčů

nebo

C) dárkový poukaz v hodnotě 2000Kč, který lze uplatnit při nákupu zboží v našem kamenném obchdě Combat Area (paintball, airsoft, army shop), případně při platbě za naše služby, jako je paintball akce, nebo jízda v BVP.

4.2. LUV bude vyhodnocovat výsledky průběžně a prezentovat je na webu www.agp-cz.eu a prověří, že příslušný Účastník splnil podmínky v těchto pravidlech.

4.3. Výhercem každého soutěžního kola složeného vždy ze 40 ůčastníků komerčních paintballových akcí (do tohoto počtu jsou započítáni i účastníci, kteří nesplní podmínka a nehrají o výhru) se stává Účastník Soutěže, který v dovednostní disciplíně dosáhl nejvyššího počtu bodů (sestřelených terčů z 9-ti určených terčů umístěných na dvou paletách, jeden bod za každý terč), pomocí pořadatelem určené paintballové zbraně (všichni Účastnící střílí ze zapůjčené zbraně Spider Xtra) a mají k dispozici 9 platných výstřelů. V případě více shodných výsledků rozhodne doplňková otázka,  která zní: „Kolik bude celkem registrováno platných bodů v rámci dovednostní disciplíny v daném soutěžním kole?“ přičemž vyhrává nejpřesnější odpověď.  Pokud by došlo ke shodě i v případě doplňkové otázky, tak vítězí ten, kdo dosáhl shodného nejlepšího výsledku dříve, dle podepsaného soutěžního lístku.

4.4. Jednotliví výherci včetně svého jména, příjmení, města a státu bydliště budou po vyhodnocení zveřejněni na http://www.agp-cz.eu/PrazdninovaSoutez.

4.5. LUV bude považovat  za správnou odpověď na doplňkovou Otázku údaj získaný z vyplněného a podepsaného soutěžního lístku.

4.6. LUV bude výherce Produktu kontaktovat na mobilní telefon případně email uvedený Účastníkem na soutěžním lístku, po vyhodnocení soutěžního kola, kdy LUV zašle výherci Produktu SMS s výherním kódem a informací o platnosti poukazu v tomto znění: „ Vyhrál jste! Váš kód pro vyzvednutí výhry je XXXXXXXXXX. Platnost kódu od XX.XX.XX do XX.XX.XXXX. Více informací na www.agp-cz.eu/PrazdninovaSoutez “.

4.7. Nepřevzaté výhry, příp. výhry, které nelze předat vylosovaným výhercům, neboť se zjistí, že nesplnili podmínky Soutěže, budou předány náhradníkům, kteří budou vybráni pověřeným zaměstnancem LUV z Účastníků, kteří splnili podmínky Soutěže a jsou dalšími výherci v pořadí dle pravidel viz.bod 4.3. Bez ohledu na uvedené, výhry, které se nepodaří doručit výherci, propadají po uplynutí lhůty třiceti (30) dnů od vyhlášení výsledků Soutěže LUV.

4.8. Cena bude výherci předána LUV, po obdržení výherního kódu, kdy si LUV vyhrazuje právo provést kontrolu splnění podmínek Soutěže. Výherce dále zvolí, zdali si zdarma vyzvedne produkt v provozovně LUV v Srbicích okres Teplice, nebo si zvolí jinou dopravu, kterou však bude muset uhradit sám.

4.9. O případném vyřazení ze Soutěže je výherce informován telefonicky a je mu sdělen důvod jeho vyřazení pověřeným zaměstnancem LUV.

4.10. LUV neposkytuje na Produkt žádnou záruku.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Odevzdáním vyplněného soutěžního lístku dává Účastník LUV ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „ Zákon “), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu zejména jméno, příjmení, adresa, email a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v Soutěži a předání ceny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení LUV a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, stane – li se tak před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 tamtéž právo na vysvětlení, právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

5.2. Účastí v Soutěži dává Účastník souhlas tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace LUV a AGP-CZ včetně zasílání obchodních sdělení a LUV může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie Účastníka, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením Soutěže a předáním ceny, a to na období pěti (5) let od počátku Soutěže.

6.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Ve smyslu ust. § 845 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, nelze výhru ze Soutěže vymáhat.

6.2. LUV prohlašuje, že není odpovědná za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

6.3. LUV si vyhrazuje právo kdykoliv odložit, omezit, přerušit, nebo zrušit Soutěž,  změnit podmínky Soutěže, nahradit ceny v Soutěži za ceny podobného typu nebo odpovídající stejné hodnotě případně doplnit další ceny.

6.4. Tato pravidla Soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník odevzdáním vyplněného soutěžního lístku vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

6.5. Veškeré případné spory, které vyplývají z této Soutěže nebo vzniklé v souvislosti s ní, řeší výhradně LUV dle svého uvážení.
 
V Praze, dne 31. 6. 2013

 

 


© 2020 Martin Křivka